Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Elin Karlsson tillhandahåller sina kunder. Vid köp av tjänst av Elin Karlsson ingår Kunden avtal med Elin Karlsson och nedan följande villkor tillämpas. Kunden måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande. Genom att köpa en tjänst av Elin Karlsson godkänner och accepterar Kunden dessa villkor samt godkänner Elin Karlssons integritetspolicy.

De allmänna villkoren kan komma att ändras från en tid till en annan. Den senaste versionen finns alltid på www.dietistelin.se Förändringar gäller endast för avtal som ingåtts eller tjänster som tillhandahållits efter att de uppdaterade villkoren har gjorts tillgängliga på ovanstående hemsida.

Personuppgifter / Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig är Elin Karlsson, organisationssnummer: 930831-0144

Elin Karlsson behandlar enbart personuppgifter om Kundens som Kunden själv uppger i samband med administration och utförande av tjänster enligt avtalet. Information om hur Elin Karlsson behandlar Kundens personuppgifter finns i form av integritetspolicy på www.dietistelin.se/integritetspolicy

Marknadsföring

Kunden godkänner att Elin Karlsson använder information om Kunden och dennes utveckling eller information om uppdrag från Kunder i marknadsföringssyfte. Informationen marknadsförs anonymt och ska inte gå att härleda till berörd Kund. Undantagsfall är då Kunden har givit sitt medgivande till att information kan härledas till Kunden.

Kostrådgivning

Av- och ombokning:

Avbokning eller ombokning av videobesök för kostrådgivning med Elin Karlsson sker senast ett dygn (24 timmar) innan inbokat möte via mail, telefon eller via bokningsbekräftelsen. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras Kunden hela summan för besöket inklusive eventuell moms.

Betalning:

Samtliga priser på hemsidan anges inklusive 25% moms. Betalning sker via Swish i samband med videobesök med Elin Karlsson eller via faktura med 10 dagars förfallodatum som skickas till Kundens angivna mailadress. Vid köp av tjänst som inkluderar en kostplan garanterar Elin Karlsson att Klientens kostplan skickas till Klientens angivna mailadress inom 5 arbetsdagar efter det att Klienten betalat fakturan/betalat via Swish. Försenad inbetalning ger en omedelbar påminnelseavgift med 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid fortsatt utebliven betalning av faktura går ärendet efter 10 dagar vidare till Inkasso/Kronofogden.

Ångerrätt:

Kunden har 14 dagars ångerrätt från det att avtal ingåtts. Med avtal menas överenskommelse per telefon, sms, mail eller genom bokning av tjänst via hemsidan. För att ångerrätten ska godkännas behöver Kunden skicka den skriftligt till Elin Karlsson, förslagsvis per mail till elin@dietistelin.se

Ansvar:

Kunden ansvarar för att uppdatera Elin Karlsson med aktuella kontaktuppgifter (mailadress, telefonnummer och adress).

Friskvårdsbidrag:

Kunden har möjlighet att använda sitt friskvårdsbidrag för köp av tjänster avsedda för friskvård. Vid intresse av att använda friskvårdsbidraget för sådana tjänster kan Kunden meddela Elin Karlsson, som då kommer att tillhandahålla nödvändiga dokument för detta ändamål. Friskvårdsbidraget kan inte användas för sjukvårdande behandling hos Elin Karlsson.

Journalföring:

Elin Karlsson dokumenterar information som är nödvändig för att kunna genomföra de uppdrag Kunden gett till Elin Karlsson. Dokumentation görs i ett journalsystem. Journalutdrag kan fås till en administrativ kostnad. För informationsinsamling på grund av lagstadgad journalföring gäller Patientdatalagen. Information om hur Elin Karlsson behandlar Kundens personuppgifter finns i form av integritetspolicy på www.dietistelin.se/integritetspolicy

Vårdgivare- Privat dietistmottagning:

Elin Karlsson är legitimerad dietist och är en godkänd vårdgivare och privat dietistmottagning. Elin Karlsson är ansluten till vårdgivarregistret och tar emot patienter för sjukdomsrelaterad kostbehandling och i friskvårdande syfte. Patientförsäkring är tecknad av Elin Karlsson som täcker patienter inom den sjukvårdande verksamheten. Elin Karlssons sjukvårdande behandling går inte under högkostnadsskyddet. Sjukvårdande behandling är momsfritt.

Föreläsning

Pris och innehåll:

Elin Karlsson och Kunden kommer tillsammans överens om pris och innehåll för den aktuella föreläsningen. Moms tillkommer i de fall där det är applicerbart.

Betalning:

Betalning sker via faktura med 14 dagars förfallodatum som skickas till Kundens angivna fakturaadress, mailadress eller som e-faktura. Försenad inbetalning ger en omedelbar påminnelseavgift med 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid fortsatt utebliven betalning av faktura går ärendet efter 10 dagar vidare till Inkasso/Kronofogden.

Av- och ombokning

Om Kunden önskar av- eller omboka överrenskommens föreläsning ska detta ske senast 7 dagar före utsatt datum, annars debiteras Kunden hela summan för föreläsningen inklusive en eventuell moms. Kunden meddelar Elin Karlsson av- eller ombokning via mail eller telefon.